„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich

V. Fricová